Video thumbnail

De bouw

 

Station Utrecht Vaartsche Rijn is een nieuw gepland station, gelegen aan de spoorlijnen naar Arnhem en ’s-Hertogenbosch. Het station komt boven de Vaartsche Rijn en Westerkade (ongelijkvloerse kruising spoor) te liggen. Het station is een onderdeel van het project Randstadspoor (gemeente Utrecht), daarnaast zal het station worden voorzien van een tramhalte (onderdeel van Uithoflijn).

 

HISTORIE: (bron Wikipedia)

Op de locatie waar nu het nieuwe station komt, was vroeger een z.g. stopplaats.

 

Stopplaats Jeremiebrug is een voormalige stopplaats aan de spoorlijn Amsterdam-Utrecht-Arnhem. De halte werd geopend in 1893 en gesloten op 6 oktober 1935, en lag ten zuiden van station Utrecht Centraal bij de Jeremiebrug over de Kruisvaart.

Er stond een dubbele brugwachterswoning die veel leek op een stationsgebouw (SS 4e klasse), gebouwd in 1890. Het was echter niet als stationsgebouw in gebruik. Het werd ontworpen door de bekende stationsarchitect K.H. van Brederode. Het gebouw werd in 1950 gesloopt.

Verder stond er van 1893 tot 1950 een houten wachthuisje tussen de sporen. Op de locatie van deze voormalige stopplaats wordt naar verwachting in 2015 het station Vaartsche Rijn geopend.

Op onderstaande link is meer te vinden over de voormalige halte Jeremiebrug.

http://www.stationsweb.nl/station.asp?station=jeremiebrug

 

 

HET PROJECT

Het station Vaartsche Rijn is een opdracht van ProRail en wordt gebouwd door Combinatie Strukton infratechnieken, Colijn & Reef. Het is een Design & Construct contract, dat houd in dat de aannemer zowel de Engineering als de bouw op zich neemt.

 

Planning:

Na de gunning, april 2010, is begonnen met het uitwerken van het ontwerp dat als basis fungeerde van de aanbieding. Het fysieke werk startte in maart 2011 en bestaat uit twee fasen. De 1e fase liep van maart 2011 tot december 2012. In de eerste fase is aan de zuidzijde van het bestaande spoor een nieuw traject (spoor) aangelegd.

 

Na voltooiing zijn de sporen omgelegd waardoor op de locatie van het oude spoor, een nieuw spoor kan worden aangebracht. Daarnaast wordt in de 2e fase de HOV baan aangelegd dat ook is gelegen op de locatie van het oude spoor. De 2e fase is reeds begonnen en loopt van december 2013 tot november 2014. De tweede fase loopt langer door, omdat hier ook de afbouw van het station onder valt.

 

Het werk:

Om de uitbreiding van het spoor te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om verschillende aanpassingen te doen op de infrastructuur die daar omheen ligt. Zo is er langs de Kruisvaart een hoge keerwand geplaatst en is de Kruisvaart deels verlegd. Ook de kruisende infra zal moeten worden aangepast.

Het station is voorzien aan het zuidelijke eind van het emplacement Utrecht Zuidzijde. Het station moet een belangrijk overstapstation worden voor reizigers vanuit het zuiden (uit de richting Arnhem en 's-Hertogenbosch) naar universiteitscentrum De Uithof. De nieuw aan te leggen tram naar de Uithof, de Uithoflijn, zal dit station aandoen. In het ontwerp van dit station zijn 2 overkapte perroneilanden gepland. Ook zal er een onderdoorgang worden gerealiseerd aan de kant van de Oosterkade, waardoor de spoorbaan minder een barrière vormt tussen de wijken Centrum en Zuid. Vanuit deze onderdoorgangen zullen de perrons bereikt kunnen worden.

 

De nadruk wordt met namen gelegd op de overstapvoorziening. Het bedieningsgebied richt zich op de directe omgeving, zo is er veel ruimte gepland voor fietsenstallingen.

Er is ook kleinschalige horeca of winkeltjes gepland, mede bedoeld om de sociale veiligheid te waarborgen.


BOUWCOMBINATIE

Het station Vaartsche Rijn is een opdracht van ProRail en wordt gebouwd door Combinatie Strukton infratechnieken, Colijn & Reef. De bedrijven zijn naast Project VleuGel actief op andere gebieden.

 

Over Strukton Infratechnieken:

"Strukton Infratechnieken heeft veel technieken, kennis en expertise in huis om elke uitdaging aan te gaan. Wij zijn niet schuw voor innovaties en gaan daarbij probleemloos de samenwerking aan. Meedenken naar de best mogelijke invulling van een vraagstuk, dat doen wij graag.

Het werk van Strukton Infratechnieken bestaat in grote lijnen uit het persen van mantelbuizen onder spoor- en weglichamen, het schuiven van bruggen, tunnels en anders zware constructies, het opvijzelen en aflaten van stalen en betonnen brugdekken, gebouwen en fundaties en het boren van mastfundaties. Tevens ontwerpen en realiseren we geluidsschermen en civiele (beton) werken door het hele land. Als kers op de taart hebben we een leidende positie bij de ontwikkeling van verticale microtunneling.

Strukton Infratechnieken biedt integrale oplossingen met een hoog serviceniveau, waarbij de belangen van de klant altijd uitgangspunt zijn. Voor opdrachtgevers zijn we een meedenkend partner, die het overzicht heeft over de totale procesketen: van concept- tot exploitatiefase. Het liefst werken we in moeilijke, complexe projectomgevingen, waar specialismen onontbeerlijk zijn".

Voor meer informatie over Strukton Infratechnieken bv en voor een uitgebreide beschrijving van onze specialismen verwijzen wij naar de website: http://www.struktoninfratechnieken.nl

 

Over Colijn Aannemersbedrijf:

Colijn Aannemersbedrijf B.V. is oprichting in 1949. Sinds dien hebben ze ervaring opgebouwd in uiteenlopende vormen van droge en natte betonbouw. Samen met haar onderdelen Colijn Beton- en Waterbouw, Colijn Industriebouw en Colijn Betonrenovatie is het uitgegroeid tot een veelzijdige specialist met een uitstekende staat van dienst.

 

Opdrachten worden, deels op basis van 'design & construct' uitgevoerd voor gerenommeerde opdrachtgevers zoals ProRail, Rijkswaterstaat, Provincies, Provinciale Waterstaten, diverse gemeenten, ingenieursbureaus en het bedrijfsleven. Het hoofdkantoor van Colijn bevindt zich in Werkendam (Noord-Brabant). Vandaaruit opereert Colijn in heel Nederland. Voor meer informatie over Colijn Aannemersbedrijf B.V. verwijzen wij naar de website: http://www.colijn.nl/

 

Bedrijfsprofiel

Op 2 augustus 1949 werd door de zwagers Peter Colijn en Hendrikus Ippel het eerste werk aangenomen. Het Aannemersbedrijf Colijn & Ippel te Nieuwendijk is een feit.

 

In 1972, het bedrijf is inmiddels in handen van de tweede generatie, gaat Colijn zelfstandig verder. Colijn Aannemersbedrijf B.V. en Colijn Heiwerken B.V. worden voortgezet onder leiding van de heren Hans Colijn en Dick van Vugt. In de jaren 70 en 80 ontvangt Colijn Aannemersbedrijf B.V. veel opdrachten van Rijkswaterstaat.

 

In 1989 wordt Terracon Funderingstechniek B.V. opgericht. Terracon houdt zich bezig met specialistische funderingstechnieken. Het marktgebied van Terracon beslaat vanaf het begin (1989) de Benelux en snel daarna ook Duitsland en andere Europese landen.

 

Nederland als distributieland heeft grote belangen bij een goede infrastructuur. Nieuwe en grote infrastructurele projecten rollen van tekentafels en uit computers. Ook Colijn en Terracon dragen bij aan vernieuwing, onder meer met de Wijkertunnel, De Benelux-metrolijn in Hoogvliet en Schiedam en de 'Dive-Under': de kruising van Betuwelijn en de HogeSnelheidsLijn in Barendrecht en de verbreding van de A15 Vaanplein en de ondertunneling van de A2 bij Maastricht.

 

In 2000 is de Colijn Bedrijvengroep overgenomen door Strukton Betonbouw te Utrecht, dat intussen aangeduid wordt als Strukton Civiel. Door deze overname kunnen de Colijnbedrijven voldoen aan een steeds groter wordende vraag naar specifieke projecten. Eind 2010 neemt Oranjewoud N.V.de Strukton Groep over.

 

Op 1 januari 2010 is het bedrijf Molhoek Aannemingsbedrijf BV toegevoegd aan de Colijn bedrijvengroep als een uitbreiding van de GWW-werken op onze werkzaamheden.

 Blogs
Februari 2013
Januari 2013
Winter 2012
Zomer 2012
Juni 2012
April 2012
Topics
Kensington
Julien Mier
I am Oak
Mav Scientific
Bombay Show Pig

Maart 2012 De videoproductie Mei 2012 Januari 2012

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!